Γ.Ε. ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το τσίπουρο παράγεται σε όλη την Ελλάδα και η χώρα έχει τέσσερις γεωγραφικές ενδείξεις, όμως η μοναδική από τις τέσσερις που είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη περιοχή με μοναδικό μικροκλίμα είναι το Τσίπουρο Τυρνάβου το οποίο επιπλέον είναι το μοναδικό που παράγεται αποκλειστικά από μια συγκεκριμένη ποικιλία σταφυλιού.

Σε αυτό το ειδικό περιβάλλον τα αμπέλια με Μοσχάτο Αμβούργου δίνουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή Τσίπουρου Τυρνάβου. Η ποικιλία είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που καθορίζει, με μοναδικό τρόπο την αυθεντικότητα του αποστάγματος. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκφράζονται πολύ πιο έντονα με την απόσταξη. Πιο εκφραστικά αρώματα λουλουδιών και λεμονιού στην μύτη και πιο απαλό και ώριμο στο στόμα.