Η Γεωγραφική Ένδειξη της Ε.Ε.,

είναι ένα ξεχωριστό σήμα που χρησιμοποιείται για να ταυτίζει ένα προϊόν που προέρχεται από μια επικράτεια ή συγκεκριμένη χώρα, περιφέρεια ή τοποθεσία, όπου η ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του συνδέεται με την γεωγραφική του καταγωγή. 

Η Γεωγραφική Ένδειξη μπορεί να διασφαλίσει τους καταναλωτές ότι αυτά είναι αυθεντικά προϊόντα, όχι απομιμήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από το καλό όνομα και την φήμη του αυθεντικού. 

Επιπλέον η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων έχει οικονομική και πολιτιστική σημασία. Μπορούν να δημιουργήσουν αξία στις τοπικές κοινότητες μέσω από προϊόντα που είναι βαθιά ριζωμένα στην παράδοση, στον πολιτισμό και στην τοποθεσία. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και προωθούν την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην παραγωγή, την επεξεργασία και τις άλλες σχετιζόμενες υπηρεσίες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα 43 Γεωγραφικές Ενδείξεις για αποστάγματα οίνου και 39 Γεωγραφικές Ενδείξεις για αποστάγματα από σταφύλι ή στέμφυλων σταφυλιού. Η Ελλάδα έχει 6 αναγνωρισμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις αποσταγμάτων από σταφύλι ή στέμφυλων σταφυλιού ενώ η Βουλγαρία έχει 9 αναγνωρισμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις αποσταγμάτων οίνου.

Περισσότερες πληροφορίες στο "E-SPIRIT-DRINKS"την βάση δεδομένων των Γεωγραφικών Ενδείξεων που προστατεύονται στην Ε.Ε. για αλκοολούχα ποτά Κρατών Μελών και τρίτων χωρών.